По трагите на Лиса и Филипче, балканските рисови кои обединија три држави