Одземена можноста на студентите од самохрани и еднородителски семејства за плаќање пониска партиципација

Студентите од самохрани и еднородителски семејства не можат да си ги остварат своите права бидејќи при пријава на дел од Факултетите во Р.С. Македонија, се целосно изоставени како група, реагираат од One Can – Уouth преку фејсбук објава на нивната официјална страница. Тие забележуваат дека за време на уписот на Универзитетите за академската 2021/2022 година, … Continue reading Одземена можноста на студентите од самохрани и еднородителски семејства за плаќање пониска партиципација