Образовниот систем не ја буди љубопитноста кај учениците, затоа тие самоиницијативно се организираат

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“