Нема центар за обука на кучиња-придружници за да им помагаат на лицата со попреченост

Во државата не постои центар за обучување на кучиња-придружници што ќе им помагаат на лицата со попреченост. Институциите, но и организациите, немаат точни информации колкав е бројот на лицата што користат куче како личен помошник. Младиот Александар Велески од Скопје боледува од церабрална парализа. Пред пет години го добил кучето Бен, кој го следи низ … Continue reading Нема центар за обука на кучиња-придружници за да им помагаат на лицата со попреченост