Над 200 посетители на првата македонска Конференција за фриленсери

Фриленс заедницата и најважните македонски институционални чилнители во фриленс еко-системот вчера за првпат во Северна Македонија беа собрани на Конференцијата за фриленсери – “Freelance Conference”.

Повеќе од 200 посетители и учесници проследија пет различни панели на кои беа отворени и дискутирани различни прашања и аспекти за дополнителниот развој на фриленсингот во земјава.

Во првиот панел на кој учествуваа претставници од Министерството за труд и социјална политика, Министерството за финансии, УЈП и Управата за финансиско разузнавање, беа дискутирани законските и административни рамки во кои се утврдува односот помеѓу државата и фриленсерите.

„Секој фриленсер кој соработува со некоја домашна компанија нема обврска за пријавување на данок на доход од извршена работа – бидејќи тоа е обврска на домашното правно лице, но тоа е исклучително нивна обврска до секој 10-ти во наредниот месец кога активностите кои се извршуваат за странски лица мора да се пријават. Со новиот систем на УЈП за Електронска пријава преку е-пдд овој процес е исклучително забрзан и целата работа со пријавување и плаќање може да се заврши за неколку минути“, рече претставникот на УЈП.

Претставникот на Управата за финансиско разузнавање упати и неколку совети за фриленсерите и потенцираше на што тие мора особено да внимаваат.

„Секое користење или релокација на добиени средства од странство кои не се пријавени и за кои не е платен данок се смета за нелегална активност и може да подложи на предвидените одредби за перење на пари. Ова е нешто на што секој фриленсер мора особено да внимава и да не дозволи да биде злоупотребен од „професионалните перачи на пари“, рече тој.

Во вториот панел, посветен на здравственото и пензиско осигурување на фриленсерите, учество зедоа Александар Манев (Кроација Осигурување), Марина Ѓурѓовска (ПроКредит Банка), Васко Богдановски (САВА Пензиско друштво), Горан Мартиноски (КБ Пензиско друштво) и Никола Бубевски (Native teams), кои со присутните ги споделија опциите кои се најповолни за успешно остварување на здравствените услуги и обезбедувањето финансиска сигурност во пензиското доба.

„Во овој момент законодавецот го ограничува користењето на приватно здравствено осигурување ако притоа немате државно здравствено осигурување, но осигурителните компании за фриленсерите можат да понудат и многу други производи со кои можат да ги пресретнат нивните потреби во оваа насока“, рече Алексадар Манев, извршен директор на Кроација Осигурување.

„За Вашата пензија треба да почнете да размислувате уште денеска. Има некое непишано правило кое вели дека процентот кој треба да го одвојувате од вашите моментални примања за пензиските денови, не смее да биде помал од бројот на Вашите години поделен со 2“, потенцираше Горан Мартиновски од КБ Пензиско друштво.

Во Третиот панел на конференцијата учествуваа Филип Петровски (Дата мастерс), Крсто Златков (Институт за дизајн и технологија), Ивана Циплаковска (Семос едукација) и Стефан Смилјаноски (Бреинстер), кои ги дискутираа најважните трендови во делот на едукацијата и водечките вештини кои во моментов се препознаени како неопходни на фриленсерскиот пазар на трудот.

Четвртиот панел пред присутните ги донесе искуствата и научените лекции на неколку познати домашни фриленсери како Слободанка Митревска, Горан Атанасовски, Медина Хоџа и Блаже Спирески, кои споделија за нивните почетоци, први клиенти, важни аспекти на кои треба да се внимава во односот фриленсер-клиент, но и за сите позитивни и негативни искуства кои им ги донело фриленсерството.

„Иако локацијата на работа може да биде било каде, фриленсингот дефинитивно не е „работа во пижами“ и мора да се сфати како и секоја друга сериозна работа со строго почитување на работното време, договорените рокови и квалитет на испорака“, се согласија панелистите.

Во последниот, петти панел, посветен на „Социјалната инклузија во фриленсингот“, дискутираа Моника Ризовска, Игор Маџов и Ангела Митриновска, кои отворија важни прашања за вклученоста и потребниот диверзитет кои фриленсингот ги носи, актуелните иницијативи кои се достапни за вклучување, но и идните предизвици на кои мора да се посвети особено внимание.

Конференцијата беше организирана како дел од RECONOMY програмата – регионална инклузивна и зелена програма за економски развој на Шведската агенција за меѓународна развојна соработка (Sida), имплементирана од HELVETAS Swiss Intercooperation во партнерство со Impact Foundation и други организации во Источното партнерство и земјите од Западен Балкан.