[Инфографик] Антологија на митски суштества

Од самите почетоци на човештвото, луѓето раскажуваат приказни. Раскажувачите отсекогаш ја поттикнувале имагинацијата, а низ нивните ликови и детали се провлекувале приказните за љубовта, војните, предавствата и фантазијата. Митските суштества, кои се дел од овие приказни, постојано се повторуваат и се јавуваат во нови и стари форми низ човечката историја, што е знак дека луѓето се фасцинирани и обземени од нив. Во овој инфографик, претставени се најпознатите и „најдолговечните“ митски суштества насекаде низ светот.

[Инфографик] Антологија на митски суштества