Хронично загадени со јаглен

На Западен Балкан работат 16 застарени електрани на јаглен кои претставуваат закана за јавното здравје. Облакот од штетните материи не знае за државни граници. Просечна електрана на јаглен на Западен Балкан емитира 20 пати повеќе сулфур диоксид (SO2) и 16 пати повеќе ПМ честички од европскиот просек. Поточно, во 2016 година, вкупните SO2 и PM 2.5 емисии … Continue reading Хронично загадени со јаглен