Јаболко за Даскалот во Каде оди Кина – 2011 – фото Иван Ивановски