Гласајте за најдобрата Инстаграм објава од аерозагадувањето

 • Радио МОФ организира награден конкурс за најдобра аматерска фотографија или кратко видео од аерозагадувањето во Македонија. Право на учество имаат сите граѓани кои се загрижени за последиците од енормното загадување на воздухот, по кое градовите како Скопје и Тетово станаа познати во светот.

  КОНКУРС НА РАДИО МОФ ЗА НАЈДОБРА ИНСТАГРАМ ОБЈАВА ОД АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО

  Сите Инстаграм објави кои учествуваат на конкурсот погледнете ги подолу и гласајте за најдобрата. Страницата се ажурира секојдневно и се додаваат новите објави, учесници на конкурсот. Конкурсот кој почна на 25 јануари, ќе трае до петок, 5 февруари. Гласањето се затвора во недела, на 7 февруари. Наградата е заштитна маска за дишење со филтри.

 • Votoni për publikimin më të mirë në Instagram për ndotjen e ajrit

  Radio MOF organizon konkurs shpërblyes për fotografinë më të mirë amatore ose video të shkurtë për ndotjen e ajrit në Maqedoni.  Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët të cilët janë të shqetësuar për pasojat nga ndotja enorme e ajrit, për çka qytetet si Shkupi dhe Tetova u bënë të njohura në botë.

  Konkurs i Radio MOF për Instagram publikimin më të mirë për ndotjen e ajrit

  Të gjitha Instagram publikimet të cilat marrin pjesë në konkurs mund ti shihni më poshtë dhe votoni për më të mirën. Faqja azhurnohet për ditë dhe shtohen publikime të reja, dhe pjesëmarrës të ri në konkurs. Konkursi i cili filloi më 25 janar, do të zgjasë deri të premten, 5 shkurt.  Votimi do të mbyllet të dielën, më 7 shkurt.  Shpërblimi është maskë mbrojtëse për ajër me filtra.