[Галерија] Значењето на животот низ стрип

Низ серија стрип-илустрации, овде гледаме две перспективи врз животот, кои силно влијаат врз начинот на кој живееме и на квалитетот на нашиот живот. Во првата перспектива, животот е претставен како низа на неизбежни настани со предвидлив крај:

lfis-1 lfis-2 lfis-3 lfis-4 lfis-5 lfis-6 lfis-7 lfis-8 lfis-9[Галерија] Перспективи на животот низ стрип

Во втората перспектива, животот е многу побогат и има повеќе значење, затоа што е исполнет со нешта кои се мали, но многу значајни:

lfis-11 lfis-12 lfis-13 lfis-14 lfis-15 lfis-16 lfis-17 lfis-18 lfis-19 lfis-20 lfis-21 lfis-22 lfis-23 lfis-24 lfis-25 lfis-26 lfis-27 lfis-28