[Галерија] Уметнички инсталации создадени со помош на сончевата светлина

Во доцните 80-ти,  американскиот уметник Петар Ерскин почнал да ја вклучува сончевата светлина во својата уметничка пракса, преку употреба на стратешки поставени призми во современите или историските локалитети.

Создавајќи хибрид од уметност и архитектура, тој го истражува начинот на кој светлината паѓа на различни површини и фрла нов поглед на постоечките места. Ерскин вели дека намерата на светлечката инсталација е да се искористи емоционалното влијание на уметноста, за да се справи со целиот спектар на природата, од нејзиниот најголем елементарен израз како ште чистата светлина, па се до најсложеното изразување како што е глобалната екологија. За неговата работа во последните 30 години можете да се погледне и неговиот веб сајт.

Извор: Arpeggia