[Галерија] Пет години потоа – Колку боја остана од Шарена револуција?

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Иако нема точен датум кога започна, сепак се знае зошто започна. Шарената револуција беше испровоцирана откако пред точно пет години, на 12 април 2016 година, поранешниот претседател Ѓорге Иванов прогласи целосна аболиција на лица кои беа вмешани со нелегално прислушкуваните разговори, или таканаречените „бомби“.

  Незадоволството на граѓаните веќе следниот ден, 13 април, се излеа на улиците низ Скопје, што беше прв од бројните протести кои секојдневно се случуваа низ Македонија до крајот на летото. Еден од заштитните знаци на демонстрациите беше фрлањето боја врз фасадите на македонските институции, за кои граѓаните на собирите сметаа дека се корумпирани и нелегитимни.

  Пет години подоцна, бојата на Шарената револуција остана само на мал дел од „обоените“ институции да сведочи за движењето кое предизвика огромни промени во македонската политичка и општествена реалност. Низ оваа интерактивна фотогалерија, преку движење на слајдерот лево и десно, може да погледнете како овие згради и споменици изгледаа тогаш и да ги споредите со нивниот изглед денес.

  * Фотографиите од периодот на Шарената револуција се дело на Ванчо Џамбаски и се преземени од ТУКА.

  ** На мобилен телефон галеријата пооптимално може да се гледа и со ставање на телефонот во хоризонтална положба и освежување (refresh) на страницата

  Зградата на Собранието

  Зградата на Владата

  Министерство за правда

  Канцеларијата на Претседателот

  Порта „Македонија“

  Споменик „Воин на коњ“

  Државна изборна комисија

  Министерство за култура

  Агенција за млади и спорт / ААВМУ

  Управа за јавни приходи

  Град Скопје

  Министерство за надворешни работи

  Фонтана „Воин на коњ“

  Споменик „Прометеј“

  Министерство за економија

  Подготвија: Мартин Колоски и Даниел Евросимоски

 • [Galeri] Pesë vjet më vonë – Sa ngjyrë ka mbetur nga Revolucioni Laraman?

  Edhe pse nuk ka një datë të saktë kur filloi, megjithatë dihet pse filloi. Revolucioni laraman u provokua pasi pikërisht pesë vjet më parë, më 12 prill 2016, ish presidenti Gjorge Ivanov deklaroi abolimin (faljen) e plotë të personave të përfshirë në përgjimin jo ligjor të bisedave, ose të ashtuquajturat “bomba”.
  Pakënaqësia e qytetarëve u derdh në rrugët e Shkupit të nesërmen, më 13 prill, që ishte e para nga protestat e shumta të cilat pasuan çdo ditë në të gjithë Maqedoninë deri në fund të verës. Një nga simbolet mbrojtëse të demonstratave ishte hedhja e bojës në fasadat e institucioneve maqedonase, të cilat qytetarët në tubimet e tyre i konsideronin të korruptuara dhe të paligjshme.

  Revolucioni laraman- Film dokumentar

  Pesë vjet më vonë, ngjyra e Revolucionit laraman mbeti vetëm një pjesë e vogël e institucioneve të “ngjyrosura” për të dëshmuar lëvizjen që shkaktoi ndryshime të mëdha në realitetin politik dhe shoqëror maqedonas. Përmes kësaj galerie interaktive fotografike, duke lëvizur majtas dhe djathtas, mund të shihni se si dukeshin këto ndërtesa dhe monumente atëherë dhe t’i krahasoni ato me pamjen e tyre sot.
  * Fotografitë nga periudha e Revolucionit laraman janë vepër e Vanço Xhambaski dhe janë marrë nga KËTU.
  ** Në celular, galeria mund të shikohet në mënyrë më optimale duke e vendosur telefonin në pozicion horizontal dhe nëse rifreskoni faqen (refresh)

  Përgatiti: Martin Koloski dhe Daniel Evrosimoski