„Фајненс тинк“: 76% од вработените во Македонија примаат плата пониска од 20.000 денари

Истражување на Институтот за економско истражување и политики „Фајненс тинк“ (Finance Think) покажува дека 76% од вработените во Македонија примаат плата пониска од 20.000 денари.

Според Институтот, овој процент е најголем во услужните дејности, земјоделството, трговијата и преработувачката индустрија, а најмал во финансискиот и енергетскиот сектор.

Finance think - infografik - Distribucija na plati