ДПМ го распиша конкурсот за наградата „Державин“

Друштвото на писателите на Македонија го распиша конкурсот за наградата „Державин“ за поетска книга која со своите содржински специфики и естетски вредности успешно се вградува во новите развојни процеси на македонската литература.

Наградата, што го носи името на Гаврило Романович Державин, е востановена минатата година со парична донација од Славјанскиот универзитет од Свети Николе, по повод 70-годишнината од формирањето на ДПМ. Прв добитник на ова признание беше поетот Јован Стрезовски.

Наградата „Державин“ се доделува секоја година за нови поетски остварувања на членовите на македонската писателска асоцијација објавени во последните 12 месеци, заклучно со август. Издавачите или авторите што ќе конкурираат за наградата, книгите треба да ги достават до ДПМ, во по четири примероци, најдоцна до 5 септември.

Одлуката за наградата ќе ја донесе тричлено жири составено од истакнати критичари, есеисти и поети. Свеченото предавање на признанието ќе се одржи во почетокот на октомври на Славјанскиот универзитет „Гаврило Романович Державин“. На свеченоста ќе гостува поетскиот караван на ДПМ со учество на 20 поети од различни генерации.