Да нема матурски испит туку само проектна задача, бара Сојузот на средношколци

Испитите по државна матура не треба да бидат полагани во 2020/2021, туку средношколците да ја изработат само проектната задача, бараат од Сојузот на средношколци. „Државната матура нема да биде ефективно тестирање за матурантите во оваа учебна година. Лошата состојба на наставата од далечина од март до јуни 2020 година, дополнета со скратените наставни програми поради пролонгираниот почеток на … Continue reading Да нема матурски испит туку само проектна задача, бара Сојузот на средношколци