Бенквоч: РЕК Битола е најголем емитувач на сулфур диоксид во регионот

Емисиите на прашина од РЕК Битола и РЕК Осломеј во 2019 година остануваат слични како и минатите години, но емисиите на сулфур диксид се дуплирани во споредба со 2018 година, покажува најновиот извештај од Бенквоч, две и пол години откако законодавството за контрола на емисиите од големи согорувачки капацитети стапи на сила преку Енергетската заедница. … Continue reading Бенквоч: РЕК Битола е најголем емитувач на сулфур диоксид во регионот