Повик за волонтери за Студентскиот референдум на УКИМ

Студентскиот пленум, за потребите на првиот студентски референдум на УКИМ кој ќе се одржи во среда, објави повик за волонтери од сите факултети кои ќе бидат дел од изборните комисии на соодветните факултети. За да се пријават, заинтересираните студенти треба да пополнат кус прашалник со своите основни податоци на следниов линк. Во повикот се наведува дека … Continue reading Повик за волонтери за Студентскиот референдум на УКИМ