Импресум

Координаторка на Радио МОФ
Стефанија Тенекеџиева
stefanija_tenekedjieva@radiomof.mk

Новинарка и уредничка
Јасмина Јакимова
jasmina_jakimova@mof.org.mk

Новинар и уредник
Бојан Шашевски
bojan_shashevski@radiomof.mk

Новинарка
Емилија Петреска
emilija_petreska@radiomof.mk

Новинар
Даниел Евросимоски
daniel_evrosimoski@radiomof.mk

Радио и стрим техничар
Добромир Алексиќ
dobromir_aleksik@mof.org.mk

Радио и стрим техничарка
Ана Марија Милојевиќ
anamarija_milojevic@mof.org.mk

Програмска директорка на МОФ
Бојана Низамовска

Претседателка на МОФ
Стефани Спировска

Извршна директорка на МОФ
Дона Костуранова